månadsarkiv: december 2016

Utveckla din text…

Idag är björnarna med Ninna igen och börjar skriva sin berättelse, som de har arbetat med under tre tillfällen.

Vi använder oss av appen Book Creator där text-bild- och ljud samspelar.

I trean ska eleverna kunna ge feedback på andras och sina egna texter och göra textförbättringar. Vi tar hjälp av en checklista under tiden vi skriver. Den tillsammans med planeringen av berättelsen skapar ramar och möjlighet till utveckling.

Barnen har fullt fokus på uppgiften och samarbetet fungerar toppen.

Text skapas gemensamt, och magin är total✨


//Ninna